Regulament (provizoriu)

Disciplina Proiectarea și Dezvoltarea Serviciilor Distribuite este inclusă în planul de învățământ al specializării C1: Arhitectura Sistemelor de Calcul, fiind destinată studenților anului IV din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare a Universității "Politehnica" București, programul de studii Calculatoare.

Sunt prevăzute, săptămânal, 2 ore de curs, desfășurate în sala EC105 și 2 ore de laborator, desfășurate în sala EG106 (laboratorul Ixia). În urma promovării acestei discipline vor fi obținute 5 puncte de credit transferabile (ECTS).

Notare

Nota la disciplina Proiectarea și Dezvoltarea Serviciilor Distribuite este formată din:

  • examen (40%)
  • activitate pe parcursul semestrului (70%)
EXAMEN ACTIVITATE PE PARCURS
40% Teste Online (Quizz) Colocvii
25% 45%

Pentru promovarea disciplinei, in afara obtinerii unui punctaj corespunzator (>= 50p), este necesar sa intruneasca simultan si urmatoarele conditii:

  • obtinerea unui punctaj de promovare la examen (>= 50p);
  • obtinerea unui punctaj de promovare la colocvii (calculata ca medie aritmetica intre nota obtinuta la colocviul 1 si nota obtinuta la colocviul 2) - >=50p.

Examen

Examenul este scris si se desfasoara in sesiunea de vara. El poate fi sustinut de studentii cu o activitate corespunzatoare pe parcursul semestrului (minim 50p obtinuta la colocvii). Este permis accesul cu orice fel de materiale, cu conditia ca acestea sa fie individuale si sa se gaseasca pe suport fizic. Nu este permis accesul cu dispozitive electronice de comunicare.

Teste Online (Quizz-uri)

Pe parcursul semestrului, vor fi propuse mai multe teste grila (continand inclusiv intrebari cu raspuns scurt) care vor fi disponibile spre a fi rezolvate pe platforma Moodle. Perioada in care acestea pot fi sustinute va fi anuntata in prealabil la curs si afisata in sectiunea Calendar. Tematica este reprezentata de materialul predat in prealabil. Desi acesta poate fi consultat in timpul desfasurarii quizz-urilor, timpul disponibil este limitat, astfel incat este necesara parcurgerea notitelor / planselor de prezentare pentru un rezultat optim.

Colocvii

In saptamanile 6 si 13, in cadrul orelor de laborator, se vor desfasura doua colocvii la care prezenta este obligatorie. Colocviul este un test practic, desfasurat pe parcursul unui interval de timp limitat, in care se solicita rezolvarea unui set de sarcini punctate independent. Pe tot parcursul colocviului, este permisa consultarea documentatiei, inclusiv in format electronic. Este strict interzisa folosirea oricaror mijloace de comunicatie pentru a colabora cu colegii sau cu alte persoane.

Organizare

Laboratorul se desfășoară pe semigrupe, are alocate 2 ore săptămânal și se desfășoară în sala EG106 (laboratorul Ixia). Este permis transferul de studenți între semigrupe în săptămânile 1-2 ale semestrului (printr-o cerere trimisă la adresa de poștă electronică), la schimb, atâta timp cât nu se depășește numărul de 16 studenți per interval orar. Din săptămâna 3 nu se mai permit nici un fel de modificări în formația de studiu, cu excepția unor cazuri de forță majoră, ce pot fi dovedite prin documente. Studenții care și-au ales disciplina ca opțional precum și cei care refac laboratorul în acest an universitar pot veni la orice laborator, în funcție de orarul celorlalte materii.

Adresarea între cadrul didactic şi studenţi se va face la persoana a II-a singular.

Ideal, fiecare laborator va începe la “şi 10” pentru ca impactul asupra studenţilor ce întârzie să fie minim. După acest interval de timp, accesul studenților în sală nu va mai fi permis.

Fiecare laborator va dispune de un suport electronic care se va publica pe site cu o zi înainte de ora în cauză. Acesta va consta dintr-un document (in format wiki) în care noţiunile sunt expuse amănunţit şi din unul sau mai multe (schelete de) proiecte ce vor fi utilizate pentru rezolvarea sarcinilor ce vizează fixarea cunoştinţelor expuse teoretic. Este recomandat ca studenţii să parcurgă suportul de laborator înainte de desfăşurarea orei - in special sectiunile marcate ca fiind obligatorii -, astfel încât să fie familiarizaţi cu problematica acestuia.

În prima parte a laboratorului (maxim 20 de minute) se vor prezenta noţiunile cu care urmează să se lucreze în cadrul orei şi care vor fi evaluate in cadrul colocviilor.

În a doua parte a laboratorului, se vor rezolva sarcini în legătură cu tematica in cauza.

Prezenta in cadrul orelor de laborator NU este obligatorie. Studentii care au deja cunostinte de Android se pot prezenta doar la colocvii.

Rezolvările la sarcinile propuse în cadrul laboratorului vor fi publicate pe contul de github al disciplinei.

Sunteţi rugaţi ca la orele de laborator să veniţi cu laptopurile personale si/sau cu dispozitivele mobile personale, datorită dotării necorespunzătoare a masinilor de care dispunem (doar 2G de RAM). Totodata, veți avea configurate pe mașinile proprii mediile de lucru necesare rezolvării sarcinilor de la orele de laborator, care pot fi continuate si acasa.

In situatia in care veti lucra folosind calculatoarele din laborator, se recomanda incarcarea codului sursa aferent proiectului Android in contul personal de GitHub, astfel incat sa se poata relua procesul de implementare de pe orice masina.

Frauda Academică

Se consideră fraudă academică orice incercare de colaborare cu colegii sau cu alte persoane, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, in timpul colocviilor sau al examenului scris.

Într-o astfel de situație, se va anula întregul punctaj aferent activității de pe parcursul semestrului, ceea ce atrage dupa sine refacerea disciplinei în anul universitar următor.

informatii/regulament.txt · Last modified: 2015/02/23 13:08 by Andrei Roșu-Cojocaru
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0